Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter, Integritetspolicy och GDPR

Säkerhetspartner i Jönköping AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Säkerhetspartner i Jönköping AB följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Säkerhetspartner i Jönköping AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Säkerhetspartner i Jönköping AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina uppgifter och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Säkerhetspartner i Jönköping AB behandlar är ditt namn, e-postadress, IP-adress, webbläsare och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:

  • Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
  • Kontakta vår kundservice via e-post på  info@sakerhetspartner.nu

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Säkerhetspartner i Jönköping AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Om hela eller delar av Säkerhetspartner i Jönköping ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Säkerhetspartner i Jönköping AB sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Säkerhetspartner i Jönköping AB eller Säkerhetspartner i Jönköping ABs samarbetspartners åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Säkerhetspartner i Jönköping AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Säkerhetspartner i Jönköping AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna Säkerhetspartner i Jönköping AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till  info@sakerhetspartner.nu. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

6. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Säkerhetspartner i Jönköping AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy

Säkerhetspartner i Jönköping AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Säkerhetspartner arbetar på följande orter

Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Skillingaryd, Ödeshög, Tranås, Boxholm, Gränna, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och dess närområden.

.
Vi är SECURITAS DIRECT
Securitas Direct Partner
PROFFESSIONAL PARTNER