Brandlarm

Säkra upp med brand- och utrymmningslarm

Vi installerar & sköter ditt brandlarm i Jönköpings-regionen

En automatisk brandlarmsanläggning är ett viktigt system för att upptäcka begynnande bränder i ett så tidigt skede att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske. Detta innebär att en larmsignal måste nå fram till berörd personal och integreras i den övriga brandskyddsorganisationen. En korrekt utförd brandlarmsanläggning bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

Utförandet av brandlarmsanläggningar finns beskrivet i ”Regler för automatisk brandlarmsanläggning” hos Svensk Brandskyddsförening. Det är en grundläggande förutsättning att den används av företag med kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter.

En korrekt utförd brandlarmsanläggning bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

I SBF anges att projektering ska utföras av en ”anläggarfirma” eller ”Behörig ingenjör brandlarm” samt att inkoppling och avprovning ska utföras av en ”anläggarfirma brandlarm”.
Vi har ett rikstäckande och väl utvecklat samarbete med flera certifierade anläggarfirmor för brandlarm. Tillsammans installerar och underhåller vi skräddarsydda brandlarm, med låga underhållskostnader.

En fastighet kan man bygga upp igen, men vad händer med ert varumärke? Vem vänder sig era kunder till under tiden ni inte kan producera? Kontakta Säkerhetspartner så kan vi tillsammans säkra upp för ditt företag.

Vi installerar ditt brandlarm i Jönköpingsregionen

Säkerhetspartner arbetar på följande orter

Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Skillingaryd, Ödeshög, Tranås, Boxholm, Gränna, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och dess närområden.

.
Vi är SECURITAS DIRECT
Securitas Direct Partner
PROFFESSIONAL PARTNER