Inbrottslarm

Säkerhet för alla brancher

Säkerhetspartner i Jönköping erbjuder totalservice inom säkerhet, larm och övervakning för både företag och privatpersoner. Vi hjälper dig att hitta den perfekta lösningen för dina behov. Välkommen till en säker vardag.

Kameratjänst Observer Direct

CCTV Security Camera operating in hospital on blur background.

Vilken branch jobbar du i?

Butikslarm för företag inom handel

Effektiv handel förutsätter hög tillgänglighet. Det handlar ofta om en öppen miljö med tydligt exponerade varor där människor rör sig fritt och där personalen har direktkontakt med kunder. En sådan miljö, inbjuder med sin öppenhet, till både stöld och personangrepp. En lösning kan kräva flera enskilda eller samverkande säkerhetsåtgärder, t ex maskeringsskyddade rörelsedetektorer i inbrottslarmet, överfallslarm och kamera för bildverifiering.

Kontorslarm – en god investering

Problemet vid brand eller inbrott i kontorsmiljö handlar sällan om förlusten av hårdvara utan snarare om det produktionsbortfall och de långsiktiga driftstörningar som följer när ibland oersättlig företagsunik information försvinner, ofta med allvarliga ekonomiska problem som följd. En genomtänkt satsning på ett bra kontorslarm är därför alltid en god investering. Du ger ditt företag ett effektivt förebyggande skydd mot både inbrott, brand och efterföljande produktionsstörningar.

Förebyggande lösningar för industri  och verkstad

Att installera larm i industrilokaler och verkstadsmiljö har en lång rad positiva effekter, inte minst i förebyggande syfte. Detta gäller både brand- och inbrottslarm. Att med kamera snabbt kunna verifiera rökutveckling kan rädda värden för miljonbelopp. En tydlig skyltning som visar att området är larmat avskräcker de flesta försök till inbrott eller intrång. Här är även tidsfaktorn av stor betydelse. Vetskapen om att larmet leder till direkt åtgärd skapar inte sällan en upplevd tidspress hos förövaren och gör att brottet inte anses lönt att genomföra.

Selektivt skyddslarm inom hälso- och sjukvård

Vård och omsorg skall vara tillgänglig för alla. Med detta följer även icke önskvärda besökare som söker tillfälle att komma över mediciner, droger mm. Med ett larm från Securitas Direct kan man dela upp det totala larmområdet i olika zoner. Det ger möjlighet till selektivt skydd. Vissa rum med känslig information eller stöldbegärligt material kan skyddas och larmsäkras dygnet runt medan andra delar av lokalerna är öppna för verksamhet.

Anpassade larm för bygg och anläggning

En byggarbetsplats är för det mesta svår att bevaka. Med stora ytor att täcka och med många människor på platsen är risken för t ex stöld och skadegörelse stor. Vi har utvecklat produkter och tjänster som förebygger och minimerar sådana brott. Med våra flyttbara larm, trådlösa sensorer och vibrationsdetektorer kan du snabbt anpassa skyddet till olika skeden i byggprocessen.

Larm för restaurang, bar och café

I restaurang- och cafébranschen är det uttalat viktigt med klara rutiner för inköp av varor, förvaring, hygien etc. Lika självklart borde det vara med strikta rutiner för verksamheternas och de anställdas säkerhet. Bra inbrottslarm, brandskydd och överfallslarm vid kassa och uppräkningsrum är uppenbara säkerhetsförslag från vårt håll. Dessutom är öppna utrymningsdörrar under öppettider av största vikt. För att säkerställa detta kan vi addera funktioner som hjälper anställda att låsa och låsa upp nödutgångar vid stängning och öppning för dagen.

Inbrottslarm och punktlarm för kyrkor  och församlingar

Tanken är att landets kyrkor alltid skall vara öppna för allmänheten. Dock har allt fler kyrkor och församlingar insett problematiken och fått erfara inbrott, stölder och skadegörelse. Med ett inbrottslarm från Securitas Direct, kanske med integrerad brandvarning och punktlarm på specifika värdefulla objekt, skulle benägenheten för stöld eller skadegörelse minska radikalt och våra kyrkor återställas till en fri och öppen plats för alla.

Larm till klubbar och föreningar

Föreningar och klubbar är ofta uppbyggda av eldsjälar och många gånger drivs de ideellt med små resurser. Det kan göra det svårt att motivera kostnader för larm och säkerhetstjänster. Men de bör ställas i relation till de konsekvenser och kostnader som skadegörelse, brand eller inbrott kan medföra. Många människor berörs direkt och indirekt av en förenings framgång och motgång. Välkommen att ta kontakt med din lokala representant från Securitas Direct för att få höra vilka möjligheter som finns för att skydda er verksamhet.

Larmsäkerhet för gårdar och lantbruk

Inom lantbruk, eller annan verksamhet som t ex ridskolor, avel eller travstall, finns uppenbara risker för både inbrott, brand, skadegörelse och sabotage. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kravställare och användare, t ex med inbrottslarm i sadelkammare och maskinhallar och rökvarningssystem i stalldelarna.

Larm för offentlig verksamhet

I vårt samhälle ingår en lång rad offentliga funktioner som är underställda särskilt samhällsansvar. Det kan handla om social eller teknisk service i kommunal regi eller som är utlagd på underentreprenörer. Securitas Direct erbjuder anpassade larmlösningar för sådana samhällskänsliga objekt där sabotage och avbrott kan få stora konsekvenser. Några exempel är larm och övervakning av strategiska knutpunkter för tillförsel av vatten, el, telefoni mm.

På Säkerhetspartner vet vi att behoven kan vara mycket olika från ett företag till ett annat och att kraven varierar från en bransch till en annan.  Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt säkerhetslösning för just dig och din bransch.

Säkerhetspartner arbetar på följande orter

Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Skillingaryd, Ödeshög, Tranås, Boxholm, Gränna, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och dess närområden.

.
Vi är SECURITAS DIRECT
Securitas Direct Partner
PROFFESSIONAL PARTNER